Hakkımızda 2017-02-13T11:31:35+00:00

hakkimizda

İsfa Akademi, Katılım Bankaları başta olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere, portföy yönetim şirketlerine, katılım sigorta şirketlerine, konvansiyonel sigorta şirketlerine, Sukuk ihraç etmek isteyen şirketlere ve en geniş anlamda piyasada İslami Finans ve Bankacılığa ilgi duyan, şirket yönetimlerini İslami Finans Prensiplerine uygun hale getirme arayışında olan kişi ve kurumlara Danışmanlık, Danışma Kurulu, Denetim, Eğitim ve Araştırma hizmetleri sağlamak amacıyla kurulmuş özel bir danışmanlık şirketidir. İsfa Akademi, İslami Finansın Türkiye’de filizlendiği ilk dönemlerden bu yana sektörün içinde yer almış, ilgili kurum ve kuruluşlarda uzun yıllar yöneticilik düzeyinde görev ve sorumluluk üstlenmiş ve bu işin duayenlerinden oluşan hukukçu, akademisyen ve ilahiyatçılar tarafından kurulmuştur.

Bu özelliğiyle bakıldığında  İsfa Akademi, Katılım Bankacılığı Sektörü ile sınırı kalmayıp, konvansiyonel kesimin İslami Finans ve Bankacılığa yönelik ilgisine yanıt vermeyi veya bu ilginin artmasına katkıda bulunmayı, bu alandaki teorik ve pratik bilgi açığını kapatmayı ve İslami Finansı toplumun her kesimine doğru, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir içerikte anlatmayı kendine en büyük bir görev edinmiştir.

İslami Finans ve Bankacılık kapsamında danışmanlık hizmeti talep eden kişi ya da kuruluşlar için, talep edilen hizmetin içeriğine uygun olarak bir Danışma Kurulu oluşturulmakta ve gerekli tüm çalışmalar bu kurul tarafından yürütülmektedir. Sürecin sonunda, çalışma konusu olan ürün ya da hizmetin gerek ülkemizde gerekse uluslararası anlamda kabul görmüş olan İslami Finans ve Bankacılık Prensiplerine uygun olarak yapılandırıldığına ilişkin bir İcazetname düzenlenip ilgili kişi ya da kuruluşa teslim edilmektedir. Süreci baştan sona yürütmüş olan söz konusu Danışma Kurulu üyelerinin imzalarını taşıyan bu icazetname bir (1) yıl süreyle geçerli bulunmaktadır. Bir yılın sonunda icazetname konusu ürün ya da hizmetin uygulamasına yönelik olarak İSFA tarafından Fıkhi anlamda denetim yapılmakta ve yazılı olarak hazırlanan denetim raporu ilgili kuruluşun üst yönetimine teslim edilmektedir.

Bu alanda uluslararası desteği de arkasına alan  İsfa Akademi, getirmiş olduğu İslami Bankacılık Standartlarıyla “Shari’ah Standards”, İslam ülkeleriyle birlikte Batılı ülkelerce de kabul gören, kısa adı “AAOIFI” olan “Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions” ‘ın Türkiye’deki tek temsilcisi olup, söz konusu kuruluşun her yıl düzenlemiş olduğu CSAA “Certified Shari’ah Adviser and Auditor” ve CIPA “Certified Islamic Professional Accountant” gibi uzmanlık sınavları için sınav merkezi olarak ta hizmet sunmaktadır.

Ayrıca, yine alanında saygın bir diğer uluslararası kurum olup, kısa adı  “CIBAFI” olan “General Council for Islamic Banks and Financial Institutions”nin profesyonel sertifika ve eğitim programlarını Türkiye’de pazarlama ve uygulama konusunda tek yetkili eğitim, danışma ve denetim kurumu olma özelliğini de taşımaktadır.