CIBAFI 2016-12-09T11:52:50+00:00

“Kısa adı CIBAFI olup açılımı “General Council for Islamic Banks and Financial Institutions –  İslami Bankalar ve Finansal Kuruluşlar Genel Konseyi” dir. Kar ama gütmeyen uluslararası bir kuruluş olarak CIBAFI, İslami Finansal Kuruluşlar için küresel boyutta bir şemsiye kuruluş olarak hareket etmektedir. İslam Kalınma Bankası ve birkaç önde gelen İslami Finansal Kuruluş tarafından kurulmuş olan CIBAFI aynı zamanda 2001’de Bahreyn’de kurulmuş olan İslami Kooperasyon Organizasyonu “OIC – Organization of Islamic Cooperation” ile de yakın çalışma içindedir. CIBAFI’nin kuruluş amaçlarının başında İslami Finansal Hizmetler Endüstrisinin “IFSI – Islamic Financial Services Industry” geliştirilmesi ve söz konusu endüstrinin finansal analiz, iletişim ve haberleşme, farkındalık, insan kaynakları ve İslami finansal ürünlerin kalite ve risk anlamında derecelendirilmelerinin sağlanması türünden çalışmalar yer almaktadır.”