AAOFII Hakkında 2016-12-09T14:59:35+00:00
1b96994

“Kısa adı AAOIFI olup açılımı “Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions –  İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu” olan kurum merkezi Bahreyn’de olmak üzere 1991 yılında kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen uluslararası bir kurum olarak AAOIFI’nın temel sorumluluğu, küresel boyutta İslami Finans Endüstrisi için gerekli olan Shari’ah Standartlarının geliştirilmesi ve yayınlanmasıdır. Şu ana kadar, diğer çalışmalarının yanında, Shari’ah, Muhasebe, Denetim, Etik Değerler ve Kurumsal Yönetim konularında olmak üzere yayınlamış olduğu 94 adet Standart AAOIFI’nin en kayda değer başarıları arasında sayılabilir. AAOIFI’nin geliştirmiş olduğu standartlar biri dizi ülkenin merkez bankaları ve mevzuat otoriteleri tarafından gerek zorunlu gerekse uygulamada rehber kabul edilecek kurallar olarak benimsenmiş bulunmaktadır. AAOIFI, 45’ten fazla ülkede, aralarında merkez bankalarının ve mevzuat otoritelerinin de bulunduğu, finansal kurumlar, muhasebe ve denetim firmaları, avukatlık şirketleri ve diğer bir çok kurumsal üye tarafından desteklenmektedir. Geliştirmiş olduğu standartlar küresel boyutta önde gelen İslami Finansal Kuruluşlar tarafından takip edilmekte ve İslami Finans uygulamalarının uluslararası düzeyde gelişimine ve uyumuna katkı sağlamaktadır.”